Κινητό στο σχολείο. Τι λέει ο Νόμος

schoolΤα κινητά έχουν έρθει για τα καλά στα σχολεία, αφού σχεδόν κάθε μαθητής γυμνασίου έχει μία προσωπική συσκευή. Παλαιότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανέφεραν πως περίπου 80%-85% των εφήβων 12-15 ετών έχουν κινητό, ενώ το 90% αυτών κάνει καθημερινή χρήση. Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα αυξημένα και στα Δημοτικά σχολεία παρότι οι επιστήμονες συστήνουν αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου πριν από τα 12 , καθώς και περιορισμένη χρήση μέχρι τα 16.

Αλλά τι λέει ο νόμος για όλα αυτά;

Δύο υπουργικές αποφάσεις  είναι σε ισχύ για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών χώρων. Πρόκειται για τις αποφάσεις  132328/Γ2/7-12- 2006 Υ.Α και την 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α. Που συμπληρώνει αυτήν του 2006.

Η πρώτη Υπουργική απόφαση αναφέρει οτι οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου .

Αφήνει όμως ένα παραθυράκι: “Στην εξαιρετική περίπτωση που ο µαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του εντός του σχολικού χώρου , να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του . Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείµενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιµετωπίζεται:

α) για τους µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου σύμφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.∆. 201/1998 ( ΦΕΚ 161 Α ΄) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιµετώπιση του θέµατος

β) για τους µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µ ε τις προβλεπόμενες  στο Π.∆. 104/1979 ( ΦΕΚ 23 Α΄ ) σχολικές κυρώσεις.”

Που σημαίνει ότι οι ποινές διαμορφώνονται από τον Διευθυντή σε συνεργασία με τους καθηγητές και προφανώς ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο, με τους πιο αυστηρούς να δίνουν αποβολές και κατάσχεση ολίγων ημερών της συσκευής. Στα περισσότερα σχολεία βέβαια οι μαθητές περιορίζονται άπλα στην απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Για τους εκπαιδευτικούς αναφέρει οτι: …οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, που εµπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).

H 2η Υπουργική απόφαση (αρ.πρωτ. 132328/Γ2/7-12- 2006 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας) είναι συμπληρωματική και στην ουσία προσθέτει στην λίστα και άλλες συσκευές τεχνολογίας πέραν των κινητών τηλεφώνων

Αναλυτικά αναφαίρει:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου .

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26 Α’ ).

Διαβάστε ακόμη: