Αναβάθμιση Μνήμης RAM σε iMac

  • Απο 60€
    Τιμή Επισκευής χωρίς ΦΠΑ:


  • 20-40 λεπτά
    Χρόνος Επισκευής:

Η μνήμη RAM  είναι ένα βασικό στοιχείο της απόδοσης ενός iMac. Είναι η μνήμη στην οποία φορτώνονται τα προγράμματα και τα αρχεία όταν τα ανοίγουμε και καθορίζει άμεσα την ταχύτητα απόκρισης του συστήματος, ιδιαίτερα όταν δουλεύουμε “βαριά” προγράμματα ή μεγάλα αρχεία. Η μνήμη RAM έχει 2 χαρακτηριστικά. Την ταχύτητα που διαβάζει, που είναι και ο τύπος της μνήμης και δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, και την χωρητικότητα, η οποία μπορεί να αυξηθεί και να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στο σύστημα.

Αιτίες αντικατάστασης:

Η αναβάθμιση της RAM είναι αυτή με την μεγαλύτερη απόδοση ταχύτητας υπολογιστή / τιμή και έτσι τις περισσότερες φορές που θα κάνουμε μια αντικατάσταση στα εργαστήρια μας , θα είναι για λόγους βελτίωσης του συστήματος. Παρόλα αυτά, μια μνήμη RAM μπορεί να εμφανίσει προβλήματα οπως

  • Καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση 2 εφαρμογών ταυτόχρονα
  • Καθυστερήσεις κατά την εναλλαγή προγραμμάτων
  • Καθυστερήσεις κατά το άνοιγμα εφαρμογών ή αρχείων
  • Γενικότερη πτώση απόδοσης υπολογιστή

Διαδικασία Επισκευής:

Το έμπειρο προσωπικό μας θα συζητήσει μαζί σας για τις ανάγκες που έχετε, για τα προγράμματα που θέλετε να τρέχετε, και θα σας προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση για την αναβάθμιση της μνήμης σας. Στην συνέχεια το iMac θα ανοιχτεί, θα αφαιρεθούν τα παλιά modules της μνήμης και θα τοποθετηθούν τα καινούργια (ή απλά θα προστεθούν καινούργια). Το iMac σας θα υποβληθεί σε μια σειρά benchmarks τεστ ώστε να επιβεβαιώσουμε τη σωστή του λειτουργία.