Αντικατάσταση Superdrive σε iMac

  • Από 60€
    Τιμή Επισκευής χωρίς ΦΠΑ:


  • 20-40 Λεπτά
    Χρόνος Επισκευής

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενο κόστος ανταλλακτικού

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ψηφιακούς δίσκους (DVD, CD) ονομάζετε Superdrive. Η βλάβη μπορεί να προκληθεί από φθορά στον χρόνο, σκόνη ή ακόμα και από εξ’ αρχής αστοχία υλικού. Βλάβες επίσης προκαλούνται από κακή χρήση όπως οι απότομη εισαγωγή δίσκων ή η τοποθέτηση μη συμβατών δίσκων-αντικειμένων.

Τι πρόβλημα υπάρχει:

  • Δεν μπορεί να διαβάσει ή γρατζουνάει τους ψηφιακούς δίσκους.
  • Έχει θορυβώδης λειτουργία.
  • Όταν τοποθετείτε έναν δίσκο των ξαναπετάει κατ’ ευθείαν έξω.
  • Αδυναμία ολοκλήρωσης της εγγραφής δίσκων

Διαδικασία Επισκευής

Πριν από τη διαδικασία θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε για το νέο σας Superdrive, και το αντίστοιχο κόστος του, ώστε να επιλέξετε αυτό που θέλετε.
Το iMac στη συνέχεια θα ανοιχτεί θα αφαιρεθεί το ελαττωματικό Superdrive και θα αντικατασταθεί με νέο.
Μετά την αντικατάσταση το superdrive του iMac θα δοκιμαστεί σε συνθήκες ανάγνωσης και εγγραφής DVD και CD ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του.