Εντοπισμός Βλάβης

Τις πιο πολλές φορές είναι προφανές ποιο ανταλλακτικό έχει πρόβλημα και πρέπει να αλλαχτεί.
Άλλες φορές μπορεί να είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα.

Παρακάτω είναι μια λίστα με τρόπους για να προσδιορίσετε το πρόβλημα όπου μπορεί να υπάρχει δίλλημα.