Επισκευή υποδοχής φορτισης σε Laptop

 • Απο 45€
  Τιμή Επισκευής χωρίς ΦΠΑ:
 • Απο 55€
  Τιμή Επισκευής με ΦΠΑ:
 • 1-2 ημέρες
  Χρόνος Επισκευής

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενο κόστος ανταλλακτικού

Η υποδοχή φόρτισης είναι το εξάρτημα που τροφοδοτεί με ρεύμα όλο το σύστημα και κατ’ επέκταση και την μπαταρία σας. Ενδεχόμενη βλάβη του μπορεί να καταστήσει το laptop αδύνατο για χρήση καθώς και την μπαταρία δε μπορεί να σας φορτίσει, και το σύστημα δε μπορεί να τροφοδοτήσει με ενέργεια αλλά και ένα ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη μητρική πλακέτα σας.

Συμπτώματα:

 • Η φόρτιση διακόπτεται από μόνη της ή όταν κουνάμε το καλώδιο ρεύματος.
 • Δεν μπορεί να μπει σωστά το βύσμα του φορτιστή.
 • Το laptop δεν φορτίζει καθόλου ή βάζετε το καλώδιο υπό γωνία για να “πιάσει”.
 • Η υποδοχή φόρτισης έχει φθορές ή έχει σπάσει.

Σε αρκετά καταστήματα επισκευής Η/Υ, που δεν έχουν δυνατότητα επέμβασης στη μητρική πλακέτα,  μπορεί να σας πουν ότι η βλάβη διορθώνεται με αλλαγή της μητρικής πλακέτες, που έχει πολλαπλάσιο κόστος. Στα καταστήματα μας, η επισκευή στην υποδοχή φόρτισης είναι εφικτή, σχεδόν σε κάθε περίπτωση.

Αιτίες Βλάβης

Η υποδοχή φόρτισης είναι ένα αρκετά ευαίσθητο μέρος του laptop και σχεδόν το σύνολο το βλαβών οφείλεται σε κάποια βίαιη ή απότομη εξαγωγή του φορτιστή, ή σε πτώση της συσκευής με το βύσμα συνδεδεμένο στην υποδοχή.

Διαδικασία Επισκευής

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα ανοίξει το laptop σας και θα εντοπίσει που ακριβώς εντοπίζετε το πρόβλημα. Υπάρχει η περίπτωση στην οποία θα μπορεί να επισκευαστεί το υπάρχον εξάρτημα και η περίπτωση στην οποία θα χρειαστεί να τοποθετηθεί κάποιο ανταλλακτικό. Και στις δύο περιπτώσεις το κατάστημα μας θα είναι σε διαρκή επικοινωνία για να σας ενημερώνει για την εξέλιξη της επιδιόρθωσης και το τελικό κόστος της βλάβης.