Τεχνολογία Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για ασύρματα προσωπικά δίκτυα υπολογιστών (Wireless Personal Αrea Νetworks, WPAN). Πρόκειται για μια ασύρματη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μικρών αποστάσεων, η οποία μπορεί να μεταδώσει σήματα μέσω μικροκυμάτων σε ψηφιακές συσκευές. Επομένως το Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο παρέχει προτυποποιημένη, ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές, μέσω μιας ασφαλούς, φθηνής και παγκοσμίως διαθέσιμης χωρίς ειδική άδεια ραδιοσυχνότητας μικρής εμβέλειας. Η τεχνολογία αυτή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να καταργήσει τα bluetooth-marketingκαλώδια. Επιτρέπει την σύνδεση του κινητού με τον υπολογιστή, τη μεταφορά δεδομένων, όπως εικόνες, επαφές και σημειώσεις από κινητό προς κινητό, τη σύνδεση στο Internet κ.α. Όλα αυτά χωρίς καλώδια και πολύπλοκες ρυθμίσεις.

Το Bluetooth λειτουργεί στο «αδέσμευτο» φάσμα συχνοτήτων των 2,4 GHz, ώστε οι συσκευές που το ενσωματώνουν να μπορούν να λειτουργήσουν απροβλημάτιστα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Προδιαγράφει τρία επίπεδα ισχύος της εκπομπής από τα οποία εξαρτάται και η εμβέλεια επικοινωνίας (πάντα μικρότερη των 10 μέτρων σε PAN), ενώ η τακτική αλλαγή της συχνότητας εκπομπής λόγω της αξιοποίησης του FHSS καθορίζεται ψευδοτυχαία από έναν κεντρικό κόμβο, τον Master. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παρεμβολές από παρεμφερείς συσκευές, το Bluetooth εκμεταλλεύεται την αμφίδρομη επικοινωνία και τη μέθοδο μετάδοσης με διασπορά φάσματος Frequency Hopping (έως και 1600 εναλλαγές συχνότητας ανά δευτερόλεπτο).

Υπάρχουν πολλά Versions για τα Bluetooth, με τα οποία εξοπλίζονται οι συσκευές.

  • Bluetooth 1.0

Είναι η έκδοση των πρώτων συσκευών με Bluetooth που εμφανίστηκαν. Πλέoν αυτή η έκδοση έχει καταργηθεί.

  • Bluetooth 2.0

Είναι η πιο διαδεδομένη έκδοση. Ιδιαίτερα η 2.1 η οποία δίνει την δυνατότητα να συνδέεσαι πιο εύκολα με τις περισσότερες συσκευές που υπάρχουν στην αγορά. Η έκδοση αυτή, παρουσίασε την τεχνολογία  Enhanced Data Rate (EDR) η οποία θεωρητικά έχει μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης τα 3Mbps.

  • Bluetooth 3.0

Η έκδοση αυτή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την έκδοση 2.1 με προσθήκη ακόμα ενός φάσματος επικοινωνίας, που ονομάστηκε High Speed (HS) το οποίο επιτρέπει ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης.

  • Bluetooth 4.0bluetoothecosystem568px

Η έκδοση αυτή εμφανίστηκε με σκοπό την επικοινωνία με συσκευές οι οποίες έχουν χαμηλό φάσμα επικοινωνίας. Τέτοιες συσκευές είνα
ι οι παλμικοί αισθητήρες, αισθητήρες θερμομέτρου κ.α. Η τεχνολογία αυτή ονομάστηκε Low Energy (LE) η οποία έχει ως πλεονέκτημα την χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας.

  • Bluetooth 5.0

Είναι η τελευταία έκδοση που παρουσίασε η οργάνωση Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group). Με την έκδοση αυτή έχουμε μεγαλύτερη συμβατότητα σε συσκευές, υψηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. Η πρώτη συσκευή με την έκδοση αυτή παρουσιάστηκε από την Samsung (Galaxy S8) και στο μέλλον θα υπάρχει σε όλο και περισσότερες συσκευές.

Διαβάστε Ακόμη: